Adatvédelmi irányelvek és cookie-k

Ha Ön 2018. május 25. után továbbra is használja online szolgáltatásainkat, a Solidus Flottakezelő Kft. a személyes adatait a GDPR-ral, az ezekre a szolgáltatásokra vonatkozó ÁSZF-ekben előírtakkal, valamint az új adatvédelmi és cookie szabályzatban foglaltakkal összhangban fogja kezelni.

További információkért, illetve a cookie-beállítások módosításáért válassza a "További információk" opciót. További információk

Megértettem és elfogadom
1028 Budapest, Hidegkúti út 167. Mobil: 30/682-2121 E-mail: info@kisszenede.hu
Magyar / English
1028 Budapest, Hidegkúti út 167.
Mobil: 30/682-2121 E-mail: info@kisszenede.hu

EMLÉKÉREM

 

 

ISKOLÁNK A II. KERÜLETÉRT EMLÉKÉREM BOLDOG TULAJDONOSA

[ részletek ]

Utalási információk

A térítési díj, az alapítványi hozzájárulás, a tandíj és a hangszerkihelyezés díja befizethető:

átutalással az alábbi bankszámlára:

„Zenede”- Művészeti Alapítvány

10918001-00000091-19610001

Unicredit Bank Zrt.

Közlemény rovatba kérjük feltüntetni a gyermek nevét, tanszakát és a félévet.

Általános tájékoztató a díjakról

A féléves díj az alábbi részekből tevődik össze.

Térítési díj: (amennyiben gyermeke nálunk normatívás, azaz az államilag támogatott oktatásban vesz részt)  - Távszámlát kapnak az adatbázisunkban szereplő email címre.

Alapítványi támogatás:

-céges befizetés esetén Igazolást állítunk ki az alapítványi támogatás összegéről és elküldjük az adatbázisunkban szereplő email címre.

-magánszámláról történt befizetés esetén a félév végéig kiállításra kerül az igazolás, melyet iskolánk titkárságán lehet felvenni a félév végén. Erről levélben értesítjük Önöket.

Tandíj: abban az esetben, ha gyermeke másod-, esetleg harmadtanszakon is tanul intézményünkben. Távszámlát kapnak az adatbázisunkban szereplő email címre.

Hangszerkihelyezés díja: félévre 15.000 Ft. Távszámlát kapnak az adatbázisunkban szereplő email címre.


ADÓ 1%

Tisztelt Támogatóink!

Kedves Szülők!


Köszönetet mondunk mindazoknak, akik 2021-ben iskolánk alapítványát támogatták személyi jövedelemadójuk 1 %- ának felajánlásával.

 

Továbbra is növendékeink művészeti neveléséhez használjuk fel az így megkapott összegeket. Szeretnénk gyermekeiket minél magasabb színvonalon oktatni.

A világjárvány új oktatási forma bevezetését tette szükségessé. Az elmúlt egy évben a fenntartó folyamatosan fejlesztette az iskola digitális hátterét. Ebben sokat javult a helyzetünk, de még sok mindent nem tudtunk magvalósítani.

Adójuk 1%-nak alapítványunk javára történő felajánlása a fenti cél megvalósítását szolgálja.

Minden területen arra törekszünk, hogy iskolánkban igényes, boldog, művészetkedvelő felnőtteket neveljünk gyermekeikből.

Ennek a közös célnak elérésében minden segítség fontos.

Kérjük, ha módjában áll, ebben az évben is minket tiszteljen meg támogatásával, és mi minden erőnkkel azon leszünk, hogy továbbra is kiérdemeljük bizalmukat.


Alapítványunk neve: „ZENEDE”-Művészeti Alapítvány

Adószám: 18065578-1-41


 

Köszönettel:

Barsi Botond Ákos Kissné Szűcs Marianna
Kiss Zenede AMI
intézményvezető  
ZENEDE”-Művészeti Alapítvány
fenntartó

  

Hírek

 1. VÁRHATÓ SZOLFÉZS-ZENEISMERET CSOPORTOK ÓRARENDJE 2023-2024

  2023.09.06

 2. PÓTBEIRATKOZÁS

  2023.08.22

 3. NYÁRI SZÜNET

  2023.06.26

 4. BEIRATKOZÁS A 2023-2024-ES TANÉVRE

  2023.04.26

 5. KIS MUZSIKUS ZENEI VETÉLKEDŐ

  2023.02.27

 6. DRÁMA-SZÍNJÁTSZÁS

  2023.02.27

Bemutatkozás

 • Iskolánk, az alapítványi fenntartású Kiss Zenede Alapfokú Művészeti Iskola 1993-ban alakult Budapest II. kerületében.
 • Jelenleg a II. kerület 11 iskolájában, és a Budakeszi, Telki, Budajenő, Páty, Törökbálint településekre kiutazó szaktanárokkal nyújtunk színvonalas, személyre szabott művészeti képzést zeneművészeti, táncművészeti és képzőművészeti ágon. Évente több mint 500 növendék tanul nálunk, 25 tanszakon. 
 • A klasszikus zenei műfajok mellett egyre nagyobb teret adunk a könnyűzenei műfajoknak, modern technikáknak és módszertani repertoárunkba is igyekszünk beépíteni az újabb, hitelt érdemlő kezdeményezéseket. Mindezeken keresztül szeretnénk a most felnövekvő generáció számára közelebb hozni a művészi önkifejezés napjainkban is létjogosultsággal bíró számos formáját, a zenélés a művészi mozgás és az alkotás örömét. 
 • Az elmúlt tapasztalatai szerint, a fellépések és versenyszereplések sikerei, a beiratkozók magas száma azt igazolják, hogy érdemes nyitottnak lennünk mind a szakmódszertani újítások eredményeire, mind a társadalmi szükségletek változásaira, és az új tudástartalmakat integrálni képzésünkbe - a művészetoktatás hagyományainak megtartása mellett.
 • Komoly szakmai és szervezési munka eredménye, hogy immár 9-10 önálló hangversenyt rendezünk tanévenként, képzőművész növendékeink kiállításokon, tánctagozatos tanítványaink színpadi táncgálákon mutatkoznak be.
 • Referencia intézményként számos jó gyakorlattal rendelkezünk zene- és táncművészet terén, hozzájárulva ezzel az alapfokú művészetoktatás pedagógiai színvonalának emeléséhez, és bekapcsolódva az országos fejlesztési törekvésekbe.
 • Akkreditált, kiváló Tehetségpontként kiemelt figyelmet szentelünk a kimagasló képességű tanulók fejlesztésére, tanórákon túli fejlődési- és megmutatkozási lehetőségek biztosítására. A környék óvodáiban is jelen vagyunk tehetségkutató tevékenységünk révén.

Mitől más a szolfézs oktatás a Zenedében?

 • Az iskola helyi tanterve szerint az oktatás a máshol megszokott heti kétszer 45 perc helyett nálunk tömbösített órákkal, azaz heti egy alkalommal, 90 percben zajlik, 10 perces szünettel. Ez a tanulási módszer nem csak abban kedvezőbb, hogy kevesebbet kell utazni, de az elmélyültebb, nyugodtabb légkörű munkára is lehetőséget ad.
  Iskolánk kiemelkedő az IKT eszközök használatában. Erre évente egy alkalommal akkreditált, 30 órás továbbképzést is hirdet intézményünk. A hagyományos módszerek használata mellett a digitális technológiai eszközök segítenek a hallásfejlesztésben, a kottaírás-olvasásban, a minőségi zenehallgatás terén, de akár a szolfézs házi feladatok megoldásában is. 
 • A számítógépes kottaírásra iskolánk elsősorban a Sibelius programot használja. A Sibelius a szolfézs órán digitális tankönyvként is helyt áll. Hallásfejlesztésre az Earmaster hallásfejlesztő programmal gyorsan, élvezetesen és interaktív módon haladhatunk előre az anyagban. A programmal a már kész, vagy a szaktanár által létrehozott feladatsoroknak rögtön ellenőrzési lehetőségük is van, ezért a házi feladatok megoldásakor az esetleges problémák visszaigazolására az otthon távlatából interneten keresztül is lehetőség nyílik.
  Iskolánk elméleti oktatásának profilja a két évenként megrendezésre kerülő zeneszerzés verseny. Az erre való felkészítés a szolfézs órákon az alkotó kreativitás területére is elkalauzolja a növendékeket.