Adatvédelmi irányelvek és cookie-k

Ha Ön 2018. május 25. után továbbra is használja online szolgáltatásainkat, a Solidus Flottakezelő Kft. a személyes adatait a GDPR-ral, az ezekre a szolgáltatásokra vonatkozó ÁSZF-ekben előírtakkal, valamint az új adatvédelmi és cookie szabályzatban foglaltakkal összhangban fogja kezelni.

További információkért, illetve a cookie-beállítások módosításáért válassza a "További információk" opciót. További információk

Megértettem és elfogadom
1028 Budapest, Hidegkúti út 167. Mobil: 30/682-2121 E-mail: info@kisszenede.hu
Magyar / English
1028 Budapest, Hidegkúti út 167.
Mobil: 30/682-2121 E-mail: info@kisszenede.hu

Pedagógiai program

Az alapfokú művészeti iskola alapfeladata, hogy feltárja a művészet, ezen belül a választott művészeti ág megörökítő és átörökítő szerepét, megérteti, hogy az alkotás a legértékesebb emberi alapképesség. Az alapfokú iskola feladatai közé tartozik, hogy megismertesse a tanulókkal nemzeti, művészi kultúránk értékeit, az egyetemes művészet legjellemzőbb, legnagyobb hatású alkotásait. Megalapozza meg szűkebb és tágabb környezetünk esztétikumának, kulturáltságának megismerését. A művészeti iskola feladatát oly módon teljesíti, hogy olyan ismereteket ad, amelyek elsajátításával és alkalmazásával a növendék alkalmassá válik: élményvilága vizuális és auditív megjelenítésére, kreativitásának bemutatására a művészet különböző területein.

Az alapfokú művészeti iskola eszközeivel, módszereivel, sajátos eljárásaival elősegíti a művészeti területekhez kapcsolódó kommunikáció és metakommunikáció megismerését, megértését, a tanulás és alkalmazni tudás révén a kulturált magatartás, társadalmi kapcsolatteremtés, együttműködés és párbeszéd kialakulását. Megalapozza a harmonikus életmód kialakulását, a szabadidő kulturált eltöltését. Hozzájárul a művészeti területek különböző speciális ismereteinek megértéséhez, elsajátításához és cselekvő alkalmazása révén az eredményes tanulás, a gyakorlás sajátos módszereinek, technikáinak elsajátításához, az akusztikus, vizuális, motorikus emlékezetbe vésés, megőrzés és felidézés tanulásához. Megismerteti az egyes művészeti területek alapvető ismeretanyagát és technikáit, megalapozza az egyes művészi kifejezési módok elsajátítását. Kibontakoztatja a tanuló alkotó fantáziáját, értelmi, érzelmi és kifejező képességét. Felkészíti a kiemelkedő képességű tanulókat szakirányú továbbtanulósra, művészi pályára. Biztosítja a tanulókat különböző szintű helyi, területi, országos versenyeken, fesztiválokon való részvételét. Ösztönzi a tanulókat amatőr művészeti együttesekbe, önképző körökbe, kulturális körökbe való bekapcsolódásra, részvételre. A művészeti tanulás, nevelés elősegíti elő a tanulók szocializációját, szociális és társadalmi hátrányainak ledolgozását, kiegyenlítését.

Tanítási, nevelési módszereinkben különbséget teszünk pályára készülő és műkedvelő szintet képviselő növendékek közt. Ennek érdekében tanszaki és hasonló évközi koncertjeink családias légkörben zajlanak, lehetőséget adva a felszabadult játékra, egyenlő esélyeket biztosítva a megmutatkozásra. Ettől függetlenül, a műkedvelő szándékú növendékeink is az alaptantervnek megfelelő szintű képzésben részesülnek, így igény esetén a lehetőség adott a pályára készülő szintre való felzárkózáshoz.

A Kiss Zenede AMI minden művészeti ágban kialakította az évente megrendezésre kerülő saját rendezvényeit. Ezek minden évben az Éves Munkaterv részét képezik. Legnagyobb, az összes tanszakot felvonultató rendezvényünk a Zenede Művészeti Fesztiválja. Ezen kívül rendszeres, tanszakokat átfogó rendezvényünk az Adventi Koncert, az Évzáró Táncgálák, a Komolytalan Zenei koncert, valamint telephelyenként megszervezett adventi/újévi koncertek, képzőművészeti kiállítások és táncházak. A saját rendezvények mellett iskolánk rendszeresen részt vesz az országos tanulmányi versenyeken, szakmai bemutatókon, fesztiválokon, kiállításokon. Rendszeres résztvevője vagyunk Budapest, Páty, Telki, Budajenő helyi művészeti versenyeinek, fesztiváljainak, ünnepélyeinek, ezáltal is aktívan hozzájárulunk a helyi kulturális élet gazdagodásához.

A teljes pedagógia program megtalálható a Rólunk / Intézményi dokumentumok menüpont alatt.